Ск здоровье

головка поджелудочной железы, желчного пузыря, часть 1 общего желчного протока, двенадцатиперстной кишки и привратника желудка).
Резекция поджелудочной железы должна выполняться только в специализированных хирургических центрах.
Процент выполненных резекций, послеоперационная смертность (<5%), chorobowosc pooperacyjna oraz odsetek przezyc odleglych sa zdecydowanie lepsze w osrodkach, w kto­ rych wykonuje sie duza liczbe tych operacji.
Po resekcji stosuje sie leczenie wspomagajace najczesciej skojarzona chemio- i radioterapie.
W Europie zaleca sie chemioterapie z zastosowaniem 5-fluorouracy­ lu (5-FU) i kwasu folinowego.
2.
Leczenie paliatywne W przypadku zaawansowanego raka trzustki, bez przerzutow odleglych, nie ma ujednoliconego schematu postepowania.
Zazwyczaj stosuje sie chemioterapie w po­ laczeniu z radioterapia (przy dobrym stanie ogolnym chorego).
Leczenie takie wydluza czas zycia chorych, zmniejsza u 50-85% z nich dolegliwosci bolowe, ale rzad­ ko hamuje wzrost nowotworu.
W ciagu kilku miesiecy od zakonczenia leczenia obserwuje sie progresje miejscowa raka lub przerzuty odlegle.
W zwalczaniu bolu, oprocz farmakoterapii, wykonuje sie blokade splotu trzewnego laparoskopowa lub przez­ skornie, lub przeciecie wspolczulnych wlokien nerwo­ wych w czasie torakoskopii.
W przypadku zoltaczki me­ chanicznej preferowana metoda leczenia paliatywnego 6.
2.
Wady wrodzone trzustki Wsrod wad wrodzonych trzustki u doroslych mozna spo­ tkac trzustke dwudzielna (pancreas diuisum) lub trzust­ ke obraczkowata (pancreas anulare).
Trzustka dwudzielna powstaje, gdy przewod brzuszny i grzbietowy embrionalnej trzustki nie zdolaja sie polaczyc w czasie organogenezy.
Przewod grzbietowy, drenujacy wieksza czesc trzustki, znajduje swoje ujscie do dwunastnicy w brodawce mniejszej http://wunderkind.su/konyunktivit-u-novorozhdennyx.html.
Uwaza sie, ze ta­ kie zaburzenie rozwoju trzustki wystepuje u -10% ludzi.
Jednak trzustke dwudzielna w trakcie ECPW wykrywa sie znacznie rzadziej (0, 3-7, 5%).
W zdecydowanej wiek­ szosci przypadkow wada nie powoduje objawow.
W przy­ padku utrudnienia odplywu soku trzustkowego przez brodawke mniejsza — moze sie rozwinac OZT.
Trzustka obraczkowata wystepuje rzadko.
W tej anomalii trzustka otacza pierscieniem zstepujaca czesc dwunastnicy i uciska ja.
W -50% przypadkow trzustka obraczkowata pozostaje bezobjawowa do 3 .-5.
dekady zycia.
W pozostalych przypadkach wystepuja objawy podniedroznosci przewodu pokarmowego.
  • 0
  • 26 августа 2019, 22:00
  • vyvnajuw

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

Автор топика запретил добавлять комментарии